เสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย
หลังจากเกิดประชาคมอาเซียนแล้วอาเซียนจะมีการพัฒนาหลายด้าน เช่น การศึกษา,เศรษฐกิจ,การเดินทางระหว่างประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียน เพราะ การศึกษาจะต้องมีการแลกเปลี่ยนภาษาของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจจะต้องมีการค่าขายกันในแต่ละประเทศ การเดินทางระหว่างประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียนจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ต้องยุ่งยาก
ประโยชน์ที่จะได้ในอนาคต
1 ได้แลกเปลี่ยนภาษา
2 การเดินทาง
3 การศึกษา
การเตรียมตัว
ต้องพูดภาษาได้อย่างน้อย 3 ภาษา และ ต้องเตรียมตัวในการอยู่รวมกันกับคนในประเทศอื่น
อาชีพที่น่าสนใจและประเทศไหนที่จะไปทำงาน
อาชีพหมอไปทำงานที่ประเทศบรูไน เพราะ ที่ประเทศบรูไนเงินเดือนดีกว่าเมืองไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: